Defenders of Brightness Sword, to klan o którym mało kto pamięta cokolwiek. Miałem okazję "władać" tym klanem gdy chylił się do upadkowi i nikt inny go już nie chciał. Założył go w 2004 roku (nie pamiętam - mogę się mylić) Rasty. Klan upadł bardzo szybko głównie ze względu na nazwę - co niektóre osoby mocno wyśmiewały się z niepoprawnej gramatyki w niej użytej.

To co zostało po stronie DBS - oprawa graficzna.

- /archiwum/dbs/