Znajdują się tutaj wszystkie affixy czyli prefixy i suffixy występujące w grze. Prefixy to przedrostki, a suffixy przyrostki. Za ich pomocą są opisane właściwości itemów, które mają zróżnicowane działanie. Poniżej zostało to wyjaśnione na przykładzie jednego z mieczy:

Master's Sword of Haste
Damage: 6-15  Dur: 70/70
To Hit: +43%  +115% damage
Fastest Attack
Required: 50 Str
 

WYJAŚNIENIE:

Master's
- prefix
Haste
- suffix
To Hit: +43%  +115% damage - właściwości prefixu
Fastest Attack - właściwości suffixu


Odporność na wszystko

Nazwa Topaz Amber Jade
Wartość + 10-15 % + 16-20 % + 21-30 %
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
   
Nazwa Obsidian

Emerald

Wartość + 31-40 %

+ 41-50 %

Występuje

Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry

Weapons
Shields
Staffs
Bows


Odporność na ogień

Nazwa Red Crimson Garnet Ruby
Wartość + 10-20 % + 21-40 % + 41-50 % + 51-60 %
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry


Odporność na błyskawice

Nazwa Blue Azure Lapis
Wartość + 10-20 % + 21-30 % + 31-40 %
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
   
Nazwa Cobalt Saphire
Wartość + 41-50 % + 51-60 %
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry


Odporność na magię

Nazwa White Pearl Ivory
Wartość + 10-20 % + 21-30 % + 31-40 %
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
   
Nazwa Crystal Diamond
Wartość + 41-50 % + 51-60 %
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry


Mana

Nazwa Spider's Raven's Snake's
Wartość + 10-15 + 16-20 + 21-30
Występuje

Staffs
Jewelry

Staffs
Jewelry
Staffs
Jewelry
   
Nazwa Serpent's Drake's Dragon's
Wartość + 31-40 + 41-50 + 51-60
Występuje Staffs
Jewelry
Staffs
Jewelry
Staffs
Jewelry


Szansa na trafienie (%) / Obrażenia (%)

Nazwa Sharp Fine Warrior's
Wartość + 1-5 / + 20-35 + 6-10 / + 36-50 +11-15 /+51-65
Występuje Weapons
Staffs
Bows
Weapons
Staffs
Bows

Weapons
Staffs
Bows

   
Nazwa Soldier's Lord's Knight's
Wartość + 16-20 / + 66-80 + 21-30 / + 81-95 + 31-40 / + 96-110
Występuje Weapons
Staffs
Weapons
Staffs
Weapons
Staffs
   
Nazwa Master's Champion's King's
Wartość + 41-50 / + 111-125 + 51-75 / + 126-150 + 76-100 / + 151-175
Występuje Weapons
Staffs

Weapons
Staffs

Weapons
Staffs


Obrażenia (%)

Nazwa Jagged Deadly Heavy
Wartość + 20-35 + 36-50 + 51-65
Występuje Weapons
Bows
Weapons
Bows
Weapons
Bows
   
Nazwa Vicious Brutal Massive
Wartość + 66-80 + 81-95 + 96-110
Występuje Weapons
Bows
Weapons
Bows
Weapons
Bows
   
Nazwa Savage Ruthless Merciless
Wartość + 111-125 + 126-150 + 151-175
Występuje Weapons
Bows
Weapons
Bows
Weapons
Bows


Szansa na trafienie (%)

Nazwa Bronze Iron Steel
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15
Występuje Weapons
Bows
Jewelry
Weapons
Bows
Jewelry
Weapons
Bows
Jewelry
   
Nazwa Silver Gold Platinum
Wartość + 16-20 + 21-30 + 31-40
Występuje Weapons
Bows
Jewelry
Weapons
Bows
Jewelry
Weapons
Bows
   
Nazwa Mithril Meteoric Weird Strange
Wartość + 41-60 + 61-80 + 81-100 + 101-150
Występuje Weapons
Bows
Weapons
Bows
Weapons
Bows
Weapons
Bows


Klasa Pancerza (%)

Nazwa Fine Strong Grand
Wartość + 20-30 + 31-40 + 41-55
Występuje Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Shields
   
Nazwa Valiant Blessed Glorious
Wartość + 56-70 + 91-110 + 71-90
Występuje Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Shields
   
Nazwa Saintly Awesome Holy Godly
Wartość + 111-130 + 131-150 + 151-170 + 171-200
Występuje Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Shields


Dodatkowe Ładunki Czarów

Nazwa Plentiful Bountiful
Wartość Ekstra ładunki Extra Charges
Występuje Staffs Staffs


Poziom Czarów

Nazwa Angel's Arch-Angel's
Wartość + 1 poziom + 2 poziomy
Występuje Staffs Staffs


Inne

Nazwa Flaming Lightning
Wartość Obrażenia od ognia: + 1-10 Obrażenia od błyskawic + 2-20
Występuje Weapons
Staffs
Weapons
Staffs


 


SUFIKSY


Do wszystkich atrybutów

Nazwa

Sky Moon Stars

Wartość

+ 1-3 + 4-7 + 8-11

Występuje

Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Bows
Jewelry
   
Nazwa Heavens Zodiac
Wartość + 12-15 + 16-20
Występuje Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Jewelry


Do Siły
 
Nazwa Strength Might Power
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry

   
Nazwa Giants Titans
Wartość + 16-20 + 21-30
Występuje Helms
Armors
Weapons
Bows
Jewelry
Weapons
Jewelry


Do Magii
 
Nazwa Magic Mind Brillance
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Staffs
Bows
Jewelry

   
Nazwa Sorcery Wizardry
Wartość + 16-20 + 21-30
Występuje Helms
Armors
Weapons
Staffs
Bows
Jewelry
Staffs
Jewelry


Do Zręczności
 
Nazwa Dexterity Skill Accuracy
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry

   
Nazwa Precision Perfection
Wartość + 16-20 + 21-30
Występuje Helms
Armors
Weapons
Bows
JewelrY
Bows
Jewelry


Do życia
 
Nazwa Vitality Zest Vim
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Shields
Bows
Jewelry

   

Nazwa

Vigor Life

Wartość

+ 16-20 + 21-30

Występuje

Helms
Armors
Weapons
Bows
Jewelry
Jewelry


Punkty Życia
 

Nazwa

Fox Jaguar Eagle

Wartość

+ 10-15 + 16-20 + 21-30

Występuje

Helms
Armors
Shields
Jewelry
Helms
Armors
Shields
Jewelry
Helms
Armors
Shields
Jewelry

   

Nazwa

Wolf Tiger Lion

Wartość

+ 31-40 + 41-50 + 51-60

Występuje

Helms
Armors
Shields
Jewelry
Helms
Armors
Shields
Jewelry
Helms
Armors
Jewelry
   

Nazwa

Mammoth Whale

Wartość

+ 61-80 + 81-100

Występuje

Helms
Armors
Helms
Armors


Obrażenia
 

Nazwa

Quality Maiming Slaying

Wartość

+ 1-2 + 3-5 + 6-8

Występuje

Weapons
Bows
Weapons
Bows
Weapons

   

Nazwa

Gore Carnage Slaughter

Wartość

+ 9-12 + 13-16 + 17-20

Występuje

Weapons Weapons Weapons


Obrażenia od Ognia
 

Nazwa

Flame Fire Burning

Wartość

+ 1-3 + 1-6 + 1-16

Występuje

Bows Bows Bows


Obrażenia od Błyskawic
 

Nazwa

Shock Lightning Thunder

Wartość

+ 1-6 + 1-10 + 1-20

Występuje

Bows Bows Bows


Kradzież Życia
 
Nazwa Leech Blood
Wartość 3 % 5 %
Występuje Weapons Weapons


Kradzież Mana
 
Nazwa Bat Vampire
Wartość 3 % 5 %
Występuje Weapons Weapons


Szybkość Ataku
 
Nazwa Readiness Swiftness
Wartość Prędki atak Szybki atak
Występuje Weapons
Staffs
Bows
Weapons
Staffs
Bows

   
Nazwa Speed Haste
Wartość Szybszy atak Najszybszy atak
Występuje Weapons
Staffs
Weapons
Staffs


Niszczenie Pancerza Wroga
 
Nazwa Piercing Puncturing Bashing
Wartość Najmniej skuteczny Bardziej skuteczny Najbardziej skuteczny
Występuje Weapons
Bows
Weapons
Bows
Weapons


Odzyskiwanie Równowagi
 
Nazwa Balance Stability Harmony Blocking
Wartość Szybkie Szybsze Najszybże Szybki Blok
Występuje Helms
Armors
Jewelry
Helms
Armors
Jewelry
Helms
Armors
Jewelry
Shields


Obrażenie od Wrogów
 
Nazwa Health Protection Absorption
Wartość 1 2 3
Występuje Helms
Armors
Shields
Jewelry
Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Shields

   
Nazwa Deflection Osmosis
Wartość 4 5-6
Występuje Helms
Armors
Helms
Armors


Wytrzymałość
 
Nazwa Many Plenty Craftsmanship
Wartość Duża Duża Duża
Występuje Bows Bows Helms
Armors
Weapons
Shields

   
Nazwa Structure Sturdiness Ages
Wartość Duża Duża Nizniszczalny
Występuje Helms
Armors
Weapons
Shields
Helms
Armors
Weapons
Shields
Helms
Armors
Weapons
Shields


Promień Światła
 
Nazwa Light Radiance
Wartość +20 % +40 %
Występuje Helms
Armors
Weapons
Jewelry
Helms
Armors
Weapons
Jewelry


Inne
 
Nazwa Bear Thorns Thieves
Wartość Odpychanie celu Atakujący otrzymuje od 1-3 obrażeń Absorbuje polowe obrażeń z pułapki
Występuje Weapons
Staffs
Bows
Helms
Armors
Shields
Helms
Armors
Jewelry