W tym dziale dowiesz się jakie są szanse, że znajdziesz w podziemiach jakiś unikalny przedmiot i gdzie najlepiej go szukać. Tak jak w przypadku wszystkich innych przedmiotów występujących w grze za wyjątkiem przedmiotów questowych, które występują tylko w trybie pojedynczego gracza, przedmioty unikalne są losowo wytwarzane przez grę. Podane są poziomy podziemi w których dane przedmioty maja największe prawdopodobieństwo pojawienia się. Nie jest to jednak reguła i nie ma na to stu procentowej pewności. Jeśli poszukujesz specyficznego unikatowego itemu, zazwyczaj osiągniesz zdecydowanie lepsze rezultaty zabijając np. samych bossów na 13-15 poziomie podziemie, niż zabicie wszystkich potworów na danym poziomie.

Legenda opisów:
Armors
- zbroje
Axes
- topory
Bows
- łuki
Clubs
- maczugi
Helms
- hełmy
Jewelry - biżuteria
Shields
- tarcze
Staffs
- laski
Swords
- miecze  
Normal
- poziom trudności normal
Nightmare
- poziom trudności koszmar
Hell
- poziom trudności piekło
Nazwa
- nazwa przedmiotu
dlvl
- skrót od "dungeon level" czyli poziom w podziemiach
 

ARMORS Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
Demonspike Coat 15 15 15
The Gladiator's Bane 15 15 15
Leather of Aut 15 15 15
Naj's Light Plate 15 15 15
Nightscape 15 15 15
The Rainbow Cloak 2 15 15
Scavenger Carapace 15 15 15
Sparking Mail 15 15 15
Torn Flesh of Souls 2 15 15
Wisdom's Wrap 2 15 15AXES Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
Aguinara's Hatchet 15 15 15
Bloodslayer - 2 2
The Celestial Axe 5 2 2
Hellslayer 15 15 15
The Mangler - - -
Messerschmidt's Reaver 15 15 15
Sharp Beak - 2 2
Stonecleaver 15 15 15
Wicked Axe 15 15 15BOWS Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
The Blackoak Bow 3 2 2
Bow of the Dead 15 15 15
The Celestial Bow - 2 2
Deadly Hunter - 2 2
Eaglehorn 15 15 15
Flamedart 15 15 15
Fleshstinger 15 15 15
The Needler 2 15 15
The Rift Bow 1 1 1
Windforce 15 15 15CLUBS Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
Baranar's Star 2 15 15
The Celestial Star 15 15 15
Civerb's Cudgel 2 2 2
Crackrust - - -
The Cranium Basher 15 15 15
Dreamflange 15 15 15
Gnarled Root, Club 15 15 15
Gnarled Root, Spiked Club 15 15 15
Hammer of Jholm 5 2 2
Lightforge - - -
Schaefer's Hammer 15 15 15 
HELMS Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
Fool's Crest 15 15 15
Gotterdamerung 15 15 15
Helm of Sprits - 2 2
Overlord's Helm 4 4 4
Royal Circlet 15 15 15
Thinking Cap 15 15 15 
JEWELRY Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
The Bleeder - 2 2
Bramble - - -
Constricting Ring 2 2 2
Ring of Engagement 15 15 15
Ring of Regha - 1 1 
SHIELDS Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
Blackoak Shield 15 15 15
The Deflector - - -
Dragon's Breach 15 15 15
Holy Defender 15 15 15
Split Skull Shield 2 15 15
Stormshield, Gothic Shield 15 15 15
Stormshield, Tower Shield 15 15 15 
STAFFS Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
Gleamsong 3 3 3
Immolator 2 2 2
Mindcry 15 15 15
Naj's Puzzler 15 15 15
The Protector 15 15 15
Rod of Onan 15 15 15
Staff of Shadows - 2 2
Storm Spire 6 3 3
Thundercall 15 15 15 
SWORDS Normal Nightmare Hell
Nazwa dlvl dlvl dlvl
Black Razor 2 2 2
The Bonesaw 15 15 15
The Defender 2 2 2
Doombringer 15 15 15
The Executioner's Blade 2 15 15
The Falcon's Talon 15 15 15
Gibbous Moon - 2 2
Gonnagal's Dirk - - -
The Grandfather 15 15 15
The Grizzly 15 15 15
Gryphons Claw 1 1 1
Ice Shank 3 2 2
Inferno 15 15 15
Lightsabre 15 15 15
Shadowhawk 15 15 15
Wizardspike 15 15 15