Gra wieloosobowa (ang. multi player), czyli tryb rozgrywki pozwalający uczestniczyć kilku graczom jednocześnie w jednej rozgrywce. Diablo 1 oferuje różne odmiany dla wspólnej gry za pośrednictwem kilku rozwiązań technicznych. Podobne możliwości daje program Hamachi, który również został opisany w tej sekcji. Zanim zaczniesz wybierać opcję dla siebie, zainstaluj koniecznie aktualną łatkę oznaczoną jako Patch 1.09, która jest dostępna do ściągnięcia w dziale "Patch". Kiedy już to uczynisz włącz grę. Ujrzysz następujące menu:

Wybierz z niego drugą pozycję czyli Multi Player. Następny ekran ukaże cztery opcje do wyboru, które zostały opisane w dalszej części tego działu.


Wyjaśnienie poszczególnych połączeń dostępnych w grze Diablo 1:
 

Battle.net to ogromna kraina, w której mogą się spotkać gracze z całego świata. Dzięki tej usłudze miliony ludzi ma sposobność, aby zagrać ze sobą poprzez utworzenie własnych gier lub dołączenie do istniejących. Usługa ta narodziła się na przełomie 1996/1997 roku i jest w całości bezpłatna. Jedynym warunkiem korzystania z BN jest posiadanie połączenia internetowego. To zagadnienie zostało szczegółowo opisane w sekcji Battle.net mieszczącej się po prawej stronie menu. Jeśli grasz po raz pierwszy zacznij od działu "Podstawy".


Informacje ogólne

Granie w Diablo 1 w trybie wielu graczy przy wykorzystaniu protokołu IPX wymaga sieci kompatybilnej z tym protokołem (Peer to Peer lub klient/serwer). Pozwala na jednoczesną rozgrywkę czterem graczom.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego zagadnienia, to możesz zapoznać się z oficjalną pomocą wydaną przez Blizzard.

Plik:
Diablo IPX Multiplayer
Rozmiar: 8 kb

Pobierz

Tworzenie/dołączanie do gry przy użyciu protokołu IPX

W systemie gracza tworzącego grę (Host player):

- Uruchom Diablo
- Wybierz z menu opcję Multi Player
- Stwórz/wybierz swojego bohatera (jego nazwa pozwoli innym graczom znaleźć grę)
- Wybierz Local Area Network
- Wybierz Create Game
- Wybierz poziom trudności

W systemie gracza dołączającego do gry:

- Uruchom Diablo
- Wybierz Multi Player
- Stwórz/wybierz swojego bohatera
- Wybierz Local Area Network
- Wybierz grę z nazwą gracza tworzącego grę (Host player)

Po założeniu gry każdy z biorących w niej udział graczy może dowolnie wychodzić oraz wchodzić do gry. Gra będzie istniała dopóki jest w niej przynajmniej jeden gracz (maksymalnie czterech).


Informacje ogólne

Gra za pomocą modemu wymaga przede wszystkim odpowiedniego skonfigurowania tego urządzenia. Wspólne granie za pomocą połączenia modemowego pozwala na łączenie się w jednej grze dwóm graczom (obaj muszą posiadać modem podłączony do sieci telefonicznej, nie wykorzystywany do żadnych innych połączeń).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego zagadnienia, to możesz zapoznać się z oficjalną pomocą wydaną przez Blizzard.

Plik:
Diablo Modem Games
Rozmiar: 5 kb

Pobierz

Tworzenie/dołączanie się do gry modemowej

W systemie gracza tworzącego grę (Host player):

- Uruchom Diablo
- Wybierz Multi Player
- Stwórz/wybierz swojego bohatera
- Wybierz Modem Game
- Wybierz Create Game
- Wybierz poziom trudności gry

W systemie gracza dołączającego do gry:

- Uruchom Diablo
- Wybierz Multi Player
- Stwórz/wybierz swojego bohatera
- Wybierz Modem Game
- Wybierz Enter New Number
- Wpisz numer telefonu gracza tworzącego grę i wciśnij Enter

W tym momencie modem powinien zadzwonić na numer telefonu gracza tworzącego grę i połączyć się z nią.


Informacje ogólne

Bezpośrednie połączenie szeregowe to tryb wielu graczy pozwalający łączyć się nawet czterem osobom. Ten sposób łączenia nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu poza kablem. Aby móc zagrać za pomocą bezpośredniego połączenia szeregowego trzeba posiadać w komputerze porty szeregowe (jak do np. starych typów myszek).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego zagadnienia, to możesz zapoznać się z oficjalną pomocą wydaną przez Blizzard.

Plik:
Diablo Direct Connect
Rozmiar: 101 kb

Pobierz

Tworzenie/dołączanie się do gry dla dwóch graczy

Aby grać w Diablo przy użyciu bezpośredniego połączenia szeregowego należy znaleźć na obydwu komputerach wolne porty szeregowe, a następnie połączyć je kablem szeregowym.

W systemie gracza tworzącego grę (Host player):

- Uruchom Diablo
- Wybierz Multi Player
- Stwórz/wybierz swojego bohatera
- Wybierz Direct Cable Connection
- Wybierz Create Game

W systemie gracza dołączającego do gry:

- Uruchom Diablo
- Wybierz Multi Player
- Stwórz/wybierz swojego bohatera
- Wybierz Direct Cable Connection

Jeżeli gra już istnieje w momencie, gdy dołączający gracz wybrał Direct Cable Connection trafi się on automatycznie do istniejącej gry. Jeżeli gra nie została jeszcze utworzona, wybierz Retry Connection po tym jak już powstanie.
 

Tworzenie sieci połączenia bezpośredniego

Sieć bezpośredniego połączenia kablowego pozwala na połączenie się trzech lub czterech komputerów za pomocą łańcucha tak jak jest to pokazane na schemacie.

Maszyny, które nie są na końcu łańcucha są komputerami przekazującymi. Przesyłają informacje do sąsiadujących komputerów. W grze trzyosobowej jest jeden komputer przekazujący, dwa w grze czteroosobowej. Komputery nie przekazujące znajdują się na końcu łańcucha i połączone są tylko z jednym komputerem. Są skonfigurowane tak jak dla zwykłego połączenia bezpośredniego.
Maszyny przekazujące muszą mieć dwa połączenia kablowe (po jednym do każdego komputerów z obydwu stron). Oznacza to, że komputery przekazujące muszą mieć dwa wolne porty szeregowe. Aby sieć działała poprawnie komputer przekazujący powinien używać portów COM1 oraz COM2. Problemy mogą pojawić się, gdy użytkownik posiada modem wewnętrzny lub używa myszki szeregowej. Te urządzenia mogą spowodować, że potrzebne nam porty będą aktywne co uniemożliwi przekazywanie nimi sygnału (konflikt IRQ). Po upewnieniu się, że wszystkie komputery są poprawnie połączone i nie ma konfliktu IRQ można stworzyć grę.

W systemie gracza tworzącego grę (Host player):

- Uruchom Diablo
- Wybierz Multi Player
- Stwórz/wybierz swojego bohatera
- Wybierz Direct Cable Connection
- Wybierz Create Game

W systemie gracza dołączającego do gry:

- Uruchom Diablo
- Wybierz Multi Player
- Stwórz/wybierz swojego bohatera
- Poczekaj aż sąsiad się połączy
- Wybierz Direct Cable Connection

Trzeba pamiętać, że można dołączyć do gry dopiero, gdy sąsiedni w sieci komputer jest już połączony. Tak więc jeśli grę tworzy, któryś ze środkowych komputerów (przekazujących) to wszyscy szybciej dołączą do gry, jeśli grę robi ktoś z końca łańcucha podłączenie się wszystkich graczy do sieci trwa dłużej.


Hamachi - jest nie wymagającą konfiguracji aplikacją Virtual Private Network (VPN). Jest to pierwszy tego typu program, który umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia między komputerami, jeżeli znajdują się za NATem. Sieci hamachi mają nazwy podawane przy ich zakładaniu. Pozostali chcąc połączyć się z daną siecią podają tę nazwę. Zakładający sieć musi pozostać połączony z nią. Może być nieaktywny ale zawsze w tym przypadku będzie jej uczestnikiem. Jest to przydana aplikacja w szczególności gdy chcesz zagrać z kimś w niektóre modyfikacje lub po prostu masz firewalla.

Więcej informacji na temat samego programu, jego użytkowania znajdziesz na oficjalnej Polskiej stronie wsparcia Hamachi znajdującej się pod adresem Hamachi.pl, lub na oficjalnej Hamachi.cc