Wyszczególnione zostały tutaj różnego rodzaju przydatne funkcje w postaci kombinacji klawiszy sprawiające, że niektóre czynności wykonywane w grze stają się łatwiejsze.

W OKNIE CZATU


F1
- wyświetla okienko z pomocą

Print Screen
- powoduje zrzut ekranu

Alt + V - włącza oraz wyłącza opcję powiadamiania o osobach dołączających oraz opuszczających kanał.

Alt + S - ma takie samą funkcję przy wysłaniu tekstu jak klawisz ENTER

Alt + Q
- szybkie wyjście z gry, będąc na czacie

Alt + C - utworzenie gry, będąc na czacie

Alt + J - wyświetlenie listy gier, będąc na czacie

Alt + H - wyświetlenie okna kanałów, będąc na czacie

Alt + N - zaznaczamy na kanale daną osobę, następnie wciskamy ALT+N - wstawi to wówczas jej ksywkę w okno dialogowe czata

Alt + W - kiedy rozmawiamy z innym graczem na kanale szepcząc (whisper) wystarczy, że po napisaniu tekstu wciśniemy te dwa klawisze i wiadomość zostanie przesłana do niego pod warunkiem, że jego nickname jest podświetlony - zaznaczony poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy

CTRL + X - wycięcie tekstu

CTRL + C - skopiowanie tekstu

CTRL + V - skopiowanie tekstu

CTRL + A - zaznaczenie całego tekstu

TAB - przełączenie 10 ostatnio napisanych tekstów

ALT + TAB - przejście do Windowsa, nie wyłączając gry

Dwukrotny klik na ksywkę gracza - wyświetli o nim informacje zapisane w profiluW GRZE


C - otwiera okno statystyk postaci

B - otwiera okno z informacją odnośnie wyuczonych czarów

I - otwiera inwentarz postaci

Q - otwiera okno z zadaniami do wykonania

V - pokazuję aktualną wersję wgranego patcha

S - otwiera okno z czarami, dzięki czemu można je bindować

F - zaciemnia obraz gry

G - rozjaśnia obraz gry

P - pauzowanie gry (tylko w trybie single player)

Z - powiększenie i zmniejszenie widoku gry

TAB
- otwiera mapę (niedostępna w mieście)

+ / - odpowiadają za powiększenie automapy

ALT + TAB - przejście do Windowsa, nie wyłączając gry

ENTER - umożliwia rozpoczęcie napisania wiadomości

Spacja - zamyka wszelkie otwarte okienka w grze

ESC - wyświetla menu gry

Klawisze od 1 do 8 - wykorzystują itemy z paska

SHIFT (+ lewy klik myszy) - powoduje zadawanie ciosu w miejscu

ENTER - otwiera okno, które umożliwia wysłanie wiadomości oraz zobaczenie graczy znajdujących się aktualnie w grze

Print Screen - robi zrzut ekranu, zapisując automatycznie plik graficzny w folderze gry (format PCX)

F5-F8 - są to tzw. hotkeys, gdyż można pod nie ustawić wybrane czary

F1 - wyświetla okienko z pomocą

F9
- powoduje wyświetlenie na ekranie napisu: "I need help! Come here!"

F10 - powoduje wyświetlenie na ekranie napisu: "Fallow me."

F11 - powoduje wyświetlenie na ekranie napisu: "Here is something for you..."

F12 - powoduje wyświetlenie na ekranie napisu: "Now you die!"

Napisy, za które są odpowiedzialne przyciski od F9 do F12 można modyfikować poprzez otworzenie pliku 'diablo.ini' (który jest zapisany w katalogu gry) i wpisanie nowych treści w miejsce oryginalnych