Demon Crypts jest lokalizacją końcową w dodatku Hellfire. Tutaj zmierzymy się z końcowym bossem Na-Krulem oraz innymi demonami. Poniżej przedstawione zostały wybrane elementy graficzne.


Zejście na niższy poziom


Wejście na wyższy poziom, lub wyjście do miasta


Arena - czyli kolumny i naprowadzanka.


Drzwi, urny, sarkofag.