Czary do nauczenia w Diablo Hellfire


Oto pełna lista i opis czarów, których można się nauczyć poprzez czytanie magicznych ksiąg. Podane są również dwa nowe czary dostępne w laskach. Reszta czarów z podstawowej wersji Diablo dostępna jest w dziale "Czary".
 


 

Apocalypse
Bardzo potężny czar. Najlepszy w grze. Używa go sam Diablo. W dodatku Hellfire oprócz lasek i zwojów występuje także w księgach. Zadaje obrażenia również tym potworom, które posiadają stuprocentową odporność na magię. Nie działa przeciw graczom, będącym w grze. Czar jest możliwy do zablokowania. W dodatku Hellfire by czar działał należy mieć wroga w polu widzenia - nie zadziała tak jak w Diablo gdy wróg jest np. za ścianą. Księgę czaru otrzymujemy po pokonaniu Na-Krul'a.

  


Berserk
Czar powoduje, że potwory zaczynają atakować siebie nawzajem. Zabijające się potwory nie dają doświadczenia dla gracza.

  


Immolation
Czar Immolation wystrzeliwuje kule ognia, we wszystkich możliwych kierunkach. Wciskanie tego czaru zbyt szybko powoduje błędy, a konkretnie zmniejszoną ilość kul.

  


Lightning Wall
Rzucenie tego czaru powoduje utworzenie ściany z piorunów. Niektóre potwory nie przekroczą ściany utworzonej przez czar.

  


Nova
Najefektowniejszy z czarów Diablo. Po rzuceniu tego czaru od twojej postaci zaczną się rozchodzić potężne kręgi błyskawic. Jest niemożliwy do zablokowania. Dostępny w Diablo w laskach lub zwojach, a w dodatku Hellfire również w księgach.

  


Reflect
Po aktywacji tego czaru część obrażeń zadawanych przez potwory wraca do nich zadając im rany.

  


Ring of Fire
Czar tworzy kulistą ścianę ognia dookoła gracza. Jeden czar liczony jak tak jak kilka "Fire Wall'i" przez co ilość znajdujących się na planszy kół ognistych jest mocno ograniczona.

   

Search
Podświetla wszystkie znajdujące się na podłodze przedmioty, umożliwiając zdecydowanie łatwiejsze odnalezienie ich pośród sterty walających się po ziemi ciał. Dostępny jako umiejętność podstawowa dla Mnicha.

  


Warp
Po rzuceniu czaru gracz zostaje przeniesiony do najbliższego zejścia bądź wejścia na inny poziom.

  


Staff of Mana
Czar dostępny tylko w laskach. Uzupełnia ilość many. Liczba uzupełniona obliczana jest tak jak czar Healing.

  


Staff of Magi
Czar dostępny tylko w laskach. Uzupełnia ilość posiadanej many do pełna.

  


Staff of the Jester
Czar dostępny tylko w laskach. Po użyciu otrzymamy jeden z losowych efektów: Chain Lightning, Town Portal, Stone Curse, Apocalypse, Fire Wall, Fireball, Firebolt, Guardian lub Teleport.