Oleje w Diablo Hellfire


Oleje występują w grze tylko po instalacji dodatku Hellfire - nie ma ich w podstawowym Diablo. Wszystkie oleje posiadają taką samą grafikę, dodatkowo gdy leżą na ziemi wyglądają jak "Elixir of Dexterity". Większość olei ma efekt tymczasowy, który znika przy wyjściu z danej gry, wyjątkiem są oleje działające na wytrzymałość przedmiotu, lecz też nie wszystkie. Oleje nie są sprzedawane w grze. Można je pozyskać tylko i wyłącznie ze skrzynek, bądź jako przedmioty zostawione przez pokonane potwory.
 

    
 

Blacksmith Oil
Odzyskuje 20% wytrzymałości lub dodaje 1 do maksymalnej wytrzymałości. Efekt nie znika po wyjściu z gry.


    
 

Oil of Accuracy
Dodaje 1-2% do szansy na trafienie (To Hit). Jeśli broń nie posiada affixu odpowiedzialnego za cechę To Hit (np. King's) zmianę zobaczymy tylko w ekranie charakterystyk postaci.

*Jarulf's Guide podaje tutaj, że olej działa tylko i wyłącznie gdy To Hit broni jest mniejszy niż 50%, jednakże po użyciu oleju ilość zostaje dodana nawet w przypadku broni posiadających większą wartość To Hit niż 50%. Nie jest do końca wiadomo czy olej działa w przypadku większych wartości czy zmieniają się tylko widoczne na ekranie liczby.


    
 

Oil of Sharpness
Dodaje 1 do maksymalnych obrażeń broni (max damage) jeśli cecha ta jest poniżej 30 punktów obrażeń.


    
 

Oil of Blacksmith
Odzyskuje 20% wytrzymałości lub dodaje 1 do maksymalnej wytrzymałości, pod warunkiem, że jest poniżej 100 punktów. Efekt nie znika po wyjściu z gry.


    
 

Oil of Durability
Odzyskuje 50% wytrzymałości lub dodaje 1 do maksymalnej wytrzymałości. Efekt nie znika po wyjściu z gry. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.

*Nie wymieniony w Jarulf's Guide.


    
 

Oil of Fortitude
Dodaje 10-50 do maksymalnej i aktualnej wytrzymałości, pod warunkiem że cecha jest poniżej 200 punktów. Efekt nie znika po wyjściu z gry.


    
 

Oil of Ages
Sprawia, że przedmiot staje się niezniszczalny. Efekt znika po wyjściu z gry, w odróżnieniu od "Oil of Permanence". Olej dostępny tylko w trybie Single Player.

*Nie wymieniony w Jarulf's Guide.


    
 

Oil of Permanence
Sprawia, że przedmiot staje się niezniszczalny. Efekt nie znika po wyjściu z gry. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.


    
 

Oil of Accuracy
Dodaje 1-2% szansy na trafienie (To Hit) pod warunkiem że cecha ta jest poniżej 50%. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.


    
 

Oil of Mastery
Dodaje 3-5% szansy na trafienie (To Hit) pod warunkiem że cecha ta jest poniżej 100%. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.


    
 

Oil of Hardening
Dodaje 1-2 punkty do Armor Class przedmiotu, pod warunkiem, że cecha ta jest poniżej 60 punktów. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.


    
 

Oil of Imperviousness
Dodaje 3-5 punktów do Armor Class przedmiotu, pod warunkiem, że cecha ta jest poniżej 120 punktów. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.


    
 

Oil of Sharpness
Dodaje 1 do maksymalnych obrażeń (max damage), pod warunkiem że różnica pomiędzy minimalnymi a maksymalnymi obrażeniami broni jest mniejsza niż 30 punktów. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.


    
 

Oil of Death
Dodaje 1 do minimalnych obrażeń (min damage) oraz 2 do maksymalnych obrażeń (max damage), pod warunkiem że różnica pomiędzy minimalnymi a maksymalnymi obrażeniami broni jest mniejsza niż 30 punktów. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.


    
 

Oil of Skill
Zmniejsza wymagania przedmiotu o 5-10 punktów (wartość może osiągnąć zero). Zmniejsza wymagania o tyle samo punktów dla każdego z atrybutów. Olej dostępny tylko w trybie Single Player.