W tym dziale został opisany proces importowania postaci z Diablo do Hellfire. Wszystkie poniższe informacje pochodzą bezpośrednio z pliku readme znajdującego się na płycie z dodatkiem i zostały przetłumaczone na potrzeby serwisu.


Przenoszenie postaci z Diablo do Hellfire
Charaktery z trybu pojedynczego gracza w Diablo są zapisywane w plikach w folderze instalacyjnym Diablo. Nazwane są "SINGLE_#.SV" gdzie # jest zamienione liczbą od 0-9. W podobnym stylu, w Hellfire postacie zapisane są w plikach o nazwach "SINGLE_#.HSV".

Zajrzyj do folderu instalacyjnego Hellfire i znajdź taki numer pliku zapisowego, który nie jest w użyciu. Znajdź plik odpowiedzialny za Twoja postać w Diablo i przenieś (skopiuj) go do folderu z Hellfire. Pamiętaj żeby zmienić numer na nieużywany i zakończenie pliku z ".SV" na ".HSV".

Gdy uruchomisz Hellfire, charakter zostanie "przemieniony". Statystyki, doświadczenie i złoto przeniesione zostaną w dokładnym stanie sprzed przeniesienia, natomiast przedmioty zostaną usunięte (by zwiększyć ilość złota, możesz chcieć sprzedać wszystkie przedmioty postaci przed przeniesieniem).

Diablo nie potrafi czytać plików o zakończeniu .HSV, nawet jeśli zmienisz ich nazwę na .SV, jeśli tak zrobisz najprawdopodobniej wystąpi błąd w grze, który może dotyczyć również pozostałych postaci.

Zauważ ze gra nie wspiera używania więcej niż jednej postaci o tej samej nazwie. Przenoszenie tej samej postaci po raz drugi bez wcześniejszego usunięcia pierwszej kopi może spowodować problemy.