Podrużując po krypcie natkniemy się na księgi, w których Skulken opisał swoje przeżycia związane z męczarnią jaką fundował mu demon zamknięty w komnacie. Po przeczytaniu pierwszej księgi otrzymamy zadanie związane z unicestwieniem Na-Krul'a.Poniżej teksty ksiąg znajdujących się w krypcie.